Regelgeving

Regelgeving en uitgangspunten van het bouwbesluit

Als in een gebouw brand uitbreekt, moeten personen die in het gebouw aanwezig zijn het gebouw veilig kunnen verlaten. Grote gebouwen worden daarom opgedeeld in een aantal compartimenten die onderling worden gescheiden door brandvertragende wanden en doorgangen.

Deze doorgangen moeten worden afgedicht met een brandwerende voorziening, zoals een brandwerende deur, een luik of een scherm. Om een goede brandscheiding te waarborgen, moeten deze voorzieningen bij brand gesloten worden of alsnog vanzelf op mechanische wijze (stroom kan uitvallen) sluiten.  Het spreekt voor zich dat deze brandwerende afdichting dezelfde brandwerendheid moet hebben als de brandvertragende wand.

Het bouwbesluit gaat uit van het prestatiebeginsel, dus de brandwerendheid van deze voorzieningen moet aangetoond zijn. Dit kan rekenkundig wanneer het bijvoorbeeld een staalconstructie betreft, maar bij deurconstructies gebeurt dit veelal door middel van een brandproef. Deze test wordt uitgevoerd onder vastgestelde condities (op de foto hierboven is een schuifdeur in zo’n proefopstelling te zien) en aan de hand hiervan kan worden vastgesteld hoe lang de geteste deur brandwerend is.

Enkele oude en nieuwe voorschriften op het gebied van brandveiligheid

Veel normen die in Nederland van toepassing zijn, worden aangeduid met de codering NEN (dit is de afkorting van Nederlandse Norm) gevolgd door een nummer. Ze worden uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut. Voorbeelden van coderingen uit andere Europese landen zijn de coderingen DIN (Duitsland) BS (Engeland) en NBN (België).Verder worden Europese normen worden aangeduid met EN, en wereldwijde normen met ISO.

Min of meer regelmatig voorkomende normen op het gebied van brandwerendheid zijn:

 • NEN 1076. Zeer oude norm voor de experimentele bepaling brandwerendheid van bouwdelen.
 • NEN 3884. Oude norm voor de experimentele bepaling brandwerendheid van bouwdelen.
 • NEN 6069. Experimentele bepaling brandwerendheid van bouwdelen. (Nederlandse norm)
 • EN 1634-1. Experimentele bepaling brandwerendheid van bouwdelen. (Europese norm)
 • NEN 6064. bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen.
 • NEN 6068. Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten.
 • NEN 6071. Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwconstructies. Betonconstructies.
 • NEN 6072. Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwconstructies. Staalconstructies.
 • NEN 6073. Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwconstructies. Houtconstructies.
 • NEN 6075. Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimtes.
 • NEN 6082. Prestatie eisen voor gebouwen.
 • NEN 6083. Prestatie eisen voor logiesverblijven en logiesgebouwen.
 • NEN 6084. Prestatie eisen voor kantoorgebouwen.
 • NEN 2535  Norm voor brandmeldinstallaties.
 • NEN 2555  Norm voor rookmelders in woningen.

Is de brandveiligheid van uw gebouw op orde?

Vraag onze referenties op of maak vrijblijvend een afspraak, we denken graag met u mee over een veilige oplossing.

 

Is de brandveiligheid van uw gebouw op orde?
Vraag onze referenties op of maak vrijblijvend een afspraak, we denken graag met u mee over een veilige oplossing.