Onderhoud

Uw gebouw brandveilig, goed om te weten!

Nadat een gebouw brandveilig is opgeleverd, is slechts aan een eerste vereiste op het gebied van brandveiligheid voldaan. In het gebruiksbesluit, een voorschrift dat eind 2008 wettelijk van kracht is geworden, is namelijk bepaald dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de gebruiksveiligheid van dat gebouw.

De gebouweigenaar is dus wettelijk ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw, en kan zelfs aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid. De eigenaar van het gebouw dient er dus voor te zorgen dat de brandwerende deuren ook blijven functioneren. Hij of zij dient dus ook periodiek controles uit te (laten) voeren.

Controle en onderhoud door deskundigen

Verder eisen instanties als de brandweer, arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen steeds vaker dat branddeuren door deskundigen worden gecontroleerd en onderhouden. Ook moeten bewegende delen en het systeem waardoor de deuren automatisch sluiten bij een eventuele brand regelmatig gecontroleerd worden.

Onderhoudsfrequentie brandwerende deuren en afdichtingen

De onderhoudsfrequentie van brandwerende deuren en afdichtingen is afhankelijk van de gebruiksintensiteit en het inzetgebied van de deuren en afdichtingen. De arbeidsinspectie stelde in het verleden een onderhoud van ten minste eenmaal per jaar zelfs verplicht en zo veel vaker als de omstandigheden dit noodzakelijk maakten in het blad P47. In de nieuwe AI bladen van de arbeidsinspectie adviseert men tevens een registratiesysteem van de geconstateerde gebreken en uitgevoerde reparaties.

Besteed het periodiek onderhoud uit aan BDC Enschede

In het genoemde blad P47 van de arbeidsinspectie werd verder omschreven dat het onderhoud door ter zake kundig personeel moet worden uitgevoerd. En wie kan dit beter voor u verzorgen dan de fabrikant zelf, met zijn eigen onderhoudsdienst? Wij willen u graag wijzen op ons servicesysteem waarin u na het sluiten van een onderhoudscontract voor uw deuren kunt worden opgenomen. Ook een incidentele servicebeurt aan deuren behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Onderhoud nodig?

Maak vandaag nog een afspraak.